Konto do wpłat

KONTO DO WPŁAT
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr VI/65/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłat należy dokonywać miesięcznie bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Opłatę za odpady komunalne należy wnosić na następujący nr rachunku bankowego:
Bank Millenium S.A. nr konta 40 1160 2202 0000 0002 3823 5188
W tytule wpłaty należy wpisać: miesiąc i adres nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W załączeniu (tutaj) przekazujemy informację Prezydenta Miasta Opola w związku ze zgłaszanymi do Urzędu Miasta wątpliwościami w sprawie zasad wnoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe oraz dopuszczalności dokonywania wpłat indywidualnych przez członków tych wspólnot.

– Urząd Miasta Opola – Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi – w sprawie składania i korekt złożonych deklaracji oraz w sprawie nadawania rachunków indywidualnych
– tel. 77 54-11-339
– tel. 77 45-11-874

– Urząd Miasta Opola – Referat Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi – w sprawie rozliczeń wpłat za odpady komunalne
– tel. 77 45-11-923

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Bez prowizji wpłat można dokonywać w oddziałach Banku Millenium:

Lp. Adres Rodzaj Godziny otwarcia
1. Wrocławska 152
45-837 Opole
(C.H. Karolinka)
Placówka – Klienci:
Indywidualni
09.00-20.00 pn.- pt.
10.00 – 20.00 sb.
10.00-18.00 nd.
2. Plac Wolności 6
45-018 Opole
(obok Pizza Hut)
Placówka – Klienci:
Indywidualni
09.00-17.00 pn.-pt.
3. 1 Maja 6
45-068 Opole
(między Biedronką a Dworcem PKS)
Placówka – Klienci:
Indywidualni, Prestige, Biznes, Przedsiębiorstwa
09.00-17.00 pn.-pt.

oraz w kasie Urzędu Miasta Opola na Pl. Wolności w godzinach wyszczególnionych poniżej:

PL. WOLNOŚCI 7/8

Dni tygodnia Godzina otwarcia Godzina zamknięcia
Poniedziałek 8.00 14.30
Wtorek 8.00 14.30
Środa 8.00 14.30
Czwartek 8.00 17.00
Piątek 8.00 13.00