WSPÓLNA AKCJA SEGREGACJA

Miasto Opole realizuje projekt pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno – edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Partnerami projektu są Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu, Gmina Turawa oraz Gmina Komprachcice. W realizację projektu włączona jest Straż Miejska w Opolu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.

Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. W Opolu w ramach projektu realizowane będą m.in. następujące działania:

  • prelekcje z warsztatami dot. gospodarki odpadami w placówkach oświatowych, dziecięcych oddziałach szpitalnych oraz w klubach seniora,
  • akcja „EkoDrużyny” w szkołach,
  • liczne zajęcia i konkursy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi,
  • festyny ekologiczne,
  • przedstawienia teatralne o tematyce gospodarki odpadami komunalnymi,
  • kampanie edukacyjno-informujące (m.in. wprowadzenie niebieskiego pojemnika, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, skutki spalania odpadów w domowych piecach),
  • promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie punktów wymiany książek,
  • zbudowanie ścieżki edukacyjnej w ramach funkcjonowania PSZOK.

Działania projektowe kierujemy do odbiorców różnych grup wiekowych, dlatego zachęcamy wszystkich Opolan do czynnego udziału w projekcie.

Zastępcze mycie pojemników w rejonie Centrum IV

W dniu 13.09.2018r. z powodu awarii myjki nie zostały umyte pojemniki na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej  w rejonie „Centrum IV” dla ulic: Zapolskiej, Stalmacha, Plebiscytowa, Kolejowa i Rejtana.

W  związku z tym zastępcze mycie pojemników na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej  w rejonie „Centrum IV” dla ulic: Zapolskiej, Stalmacha, Plebiscytowa, Kolejowa i Rejtana będzie miało miejsce w dniu 27.09.2018 r.

Za utrudnienia przepraszamy. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy o kontakt z Biurem Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola pod nr tel. 77 44-13-237 lub pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.opole.pl

Odbiór liści w sezonie jesiennym 2018

W związku ze zbliżającym się okresem jesiennym informujemy, że od 1 września do 30 listopada firma odbierająca odpady komunalne zobowiązana jest do odbioru liści pochodzących z drzew rosnących na nieruchomościach zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Liście należy gromadzić w workach i ustawić je obok pojemnika na odpady biodegradowalne zgodnie z harmonogramem odbioru tej frakcji odpadów.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy o kontakt:
Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola
nr tel. 77 44-13-237
adres poczty elektronicznej: odpady@um.opole.pl

UWAGA:
Liście pochodzące z drzew rosnących w pasie drogowym będą odbierane przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu w ramach utrzymania dróg. Liście należy gromadzić w workach, które powinny być ustawione w bezpośrednim sąsiedztwie drzew w pasie drogowym. Przygotowane worki do odbioru można zgłaszać pod nr 77 469 74 31.

Zastępcze mycie pojemników w dzielnicy Świerkle

Mycie pojemników

Informujemy, że z powodu awarii myjki w dniu 24.08.br.  nie umyto pojemników na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej w rejonie Świerkle.

Zastępcze mycie pojemników na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej  w rejonie Świerkle zostanie wykonane w dniu 07.09.2018 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

W razie pytań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy o kontakt z Biurem Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola pod nr tel. 77 44-13-237 lub pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.opole.pl