Informacja w sprawie odbioru liści w sezonie jesiennym

Przypominamy, że w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym oraz wzmożoną ilością spadających liści w okresie od 1 września do 30 listopada firma odbierająca odpady komunalne zobowiązana jest do odbioru liści pochodzących z drzew rosnących na nieruchomościach zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Liście należy gromadzić w workach i ustawić je obok pojemnika na odpady biodegradowalne zgodnie z harmonogramem odbioru tej frakcji odpadów.Informujemy, że usługa mycia pojemników wykonywana przez Spółkę Remondis w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzona jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach.
UWAGA:
Liście pochodzące z drzew rosnących w pasie drogowym będą odbierane przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu w ramach utrzymania dróg. Liście należy gromadzić w workach, które powinny być ustawione w bezpośrednim sąsiedztwie drzew w pasie drogowym. Przygotowane worki do odbioru można zgłaszać pod nr 77 469 74 31.