Akty prawne

Uchwały Rady Miasta Opola obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

1.  UCHWAŁA NR XXXI/571/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
zmiana
 UCHWAŁA NR XLIV/850/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola

2.  UCHWAŁA NR XXXI/572/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmiany

–  UCHWAŁA NR XLIX/1011/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

–  UCHWAŁA NR XLII/830/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.  UCHWAŁA NR XL/803/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

4.  UCHWAŁA NR XXXI/578/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

5.  UCHWAŁA NR XXXI/579/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty

6.  UCHWAŁA NR XXXI/580/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

7.  UCHWAŁA NR XXXI/581/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8.  UCHWAŁA NR XXXI/582/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola

8a.  : Uchwała nr XXXVI/707/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola obowiązująca od 1 lutego 2017 r.