Zakończenie działalności PSZOK przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4.

Urząd Miasta Opola informuje, że z dniem 31.03.2018r. kończy swoją działalność stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4.

Mając na względzie zapewnienie mieszkańcom tej części miasta Opola, możliwości bezpłatnego oddania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych, rozpoczęte zostały prace związane z utworzeniem nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Niezmiennie do Państwa dyspozycji pozostają:
• stacjonarny PSZOK zlokalizowany przy ul. Podmiejskiej 69,
• mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych http://www.smieciopolis.opole.pl/mpszok/ oraz
• Miejskie Punkty Elektroodpadów http://www.smieciopolis.opole.pl/mpe/