3. Co znajduje się w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi? = za co płacisz?

Opłata pokrywa koszty:

  • bezpośredniego odbioru odpadów komunalnych z pojemników od wszystkich właścicieli nieruchomości oraz ich transportu, gromadzenia, odzysku i unieszkodliwiania,
  • pośredniego odbioru odpadów komunalnych, które obejmują tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. zbiornic) – będziemy mieli ich prawdopodobnie 2 – będziesz mógł tam sam zawieźć odpady selektywnie zebrane i oddać w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”, czyli na miejscu nie płacisz nic!
  • obsługi administracyjnej systemu

W ramach opłaty:

  • odbierana będzie każda ilość odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości z pojemników do tego przeznaczonych,
  • odpady poremontowe przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  • odpady wielkogabarytowe będą odbierane w akcjach „wystawka”,