Wszystkie wpisy, których autorem jest smieciopolis

Konkurs zbiórki makulatury

Zapraszamy do udziału w konkursie zbiórki makulatury organizowanym w związku z wprowadzeniem niebieskiego pojemnika na odpady komunalne. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Opola w zakresie wprowadzenia od 01.04.2019r. na terenie Miasta Opola niebieskiego pojemnika przeznaczonego na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Opola.

To już kolejna edycja zbiórki makulatury. Tym razem za każde 10kg makulatury (w szczególności: gazety, ulotki, książki oraz tektura opakowaniowa) związanej w paczki lub umieszczonej w kartonie, uczestnik otrzyma jeden zestaw toreb do segregacji odpadów komunalnych składający się z trzech toreb w kolorze: niebieskim, żółtym i zielonym.

Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 2 zestawy toreb (z zastrzeżeniem, że zestawy toreb będą przyznawane do wyczerpania puli określonej w regulaminie konkursu).
Wydanie zestawu toreb nastąpi po zapoznaniu się i podpisaniu klauzuli informacyjnej przez uczestnika konkursu oraz po podaniu przez niego swojego imienia, nazwiska oraz złożeniu własnoręcznego potwierdzenia otrzymania zestawu toreb.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych.

Konkurs trwa od 12.11.2018 do 31.12.2018r.
Zbiórka makulatury prowadzona będzie w budynku Urzędu Miasta Opola, na Pl. Wolności 7-8 w pok. Ochrony (I piętro), codziennie w godzinach 900-1400 do całkowitego wykorzystania puli zestawów toreb.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Elżbiety Gabor tel. 77-45-11-890 (Urząd Miasta Opola– Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi) w godzinach pracy urzędu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

12 listopada 2018r. Odbiór odpadów

Urząd Miasta Opola informuje, że pomimo ustanowienia dnia 12 listopada 2018r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy, odbiory odpadów komunalnych zaplanowane na dzień 12 listopada 2018r. będą realizowane zgodnie z harmonogramem.
Firmy Remondis Opole sp. z o.o. oraz Elkom sp. z o.o. będą odbierały odpady komunalne w pełnym zakresie wyszczególnionym w harmonogramie.
W związku z tym w dniu 12.11.2018r. należy udostępnić właściwe pojemniki do odbioru odpadów.

Nowy termin mycia pojemników z żółtą klapą dzielnicach Wrzoski i Borki

 

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii myjki w  dniu 11.10.2018r. nie umyto pojemników z żółtą klapą w zabudowie jednorodzinnej w dzielnicy Wrzoski oraz części dzielnicy Borki.
W związku z tym zastępcze mycie pojemników z żółtą klapą w zabudowie jednorodzinnej w dzielnicy Wrzoski oraz  na ulicach Ochronna, Malwowa, Lompy i Bławatków zostanie wykonane w dniu 25.10.2018r.

Za utrudnienie przepraszamy.

W razie pytań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy o kontakt:
Urząd Miasta Opola – Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
tel. 77 44-13-237 email: odpady@um.opole.pl
lub przez bezpłatną aplikację mobilną Eco Harmonogram