Wszystkie wpisy, których autorem jest smieciopolis

Zastępcze mycie pojemników w rejonie Centrum IV

W dniu 13.09.2018r. z powodu awarii myjki nie zostały umyte pojemniki na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej  w rejonie „Centrum IV” dla ulic: Zapolskiej, Stalmacha, Plebiscytowa, Kolejowa i Rejtana.

W  związku z tym zastępcze mycie pojemników na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej  w rejonie „Centrum IV” dla ulic: Zapolskiej, Stalmacha, Plebiscytowa, Kolejowa i Rejtana będzie miało miejsce w dniu 27.09.2018 r.

Za utrudnienia przepraszamy. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy o kontakt z Biurem Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola pod nr tel. 77 44-13-237 lub pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.opole.pl

Zastępcze mycie pojemników w dzielnicy Świerkle

Mycie pojemników

Informujemy, że z powodu awarii myjki w dniu 24.08.br.  nie umyto pojemników na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej w rejonie Świerkle.

Zastępcze mycie pojemników na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej  w rejonie Świerkle zostanie wykonane w dniu 07.09.2018 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

W razie pytań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy o kontakt z Biurem Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola pod nr tel. 77 44-13-237 lub pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.opole.pl

Zmiana terminu mycia pojemników

Uwaga!!!

Nowe terminy mycia pojemników w zabudowie kilku i wielorodzinnej w rejonach „Centrum II” i „Śródmieście II” oraz w zabudowie jednorodzinnej w rejonie „Malina”.

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii myjki w  dniach  18.08.2018r. oraz 22.08.2018r. nie umyto pojemników na bioodpady w zabudowie kilkurodzinnej w rejonie „Centrum II” i wielorodzinnej w rejonie „Śródmieście II” oraz w zabudowie jednorodzinnej w rejonie „Malina”.

W związku z tym zastępcze mycie pojemników na bioodpady w zabudowie kilkurodzinnej w rejonie „Centrum II” i wielorodzinnej w rejonie „Śródmieście II” zostanie wykonane w dniu 31.08.2018r. , a w zabudowie jednorodzinnej w rejonie „Malina”  odbędzie się w kolejnym terminie opróżniania pojemników brązowych tj. 05.09.2018r.

Za utrudnienia przepraszamy.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy o kontakt z Biurem Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola pod nr tel. 77 44-13-237 lub pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.opole.pl