Informacja w sprawie odbioru liści w sezonie jesiennym

Przypominamy, że w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym oraz wzmożoną ilością spadających liści w okresie od 1 września do 30 listopada firma odbierająca odpady komunalne zobowiązana jest do odbioru liści pochodzących z drzew rosnących na nieruchomościach zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Liście należy gromadzić w workach i ustawić je obok pojemnika na odpady biodegradowalne zgodnie z harmonogramem odbioru tej frakcji odpadów.Informujemy, że usługa mycia pojemników wykonywana przez Spółkę Remondis w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzona jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach.

Zniżki dla rodzin wielodzietnych

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – tutaj.

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie przyjętej przez Radę Miasta Opola uchwały wprowadzającej zmiany w stawkach opłat za tzw. opłatę śmieciową. Zgodnie z przyjętymi zmianami rodziny wielodzietne w Opolu czeka obniżka opłat o 30 procent.
Treść uchwały dostępna jest w zakładce Akty prawne.
Nowe regulacje whttp://smieciopolis.opole.pl/aktyprawne/eszły w życie od 1 maja 2016 roku. Czytaj dalej Zniżki dla rodzin wielodzietnych