9. Co, jeżeli jeden z członków rodziny zamieszkałej na danej nieruchomości, jest zameldowany na stałe pod jej adresem, ale mieszka gdzie indziej?

Meldunki pod danym adresem nie są brane pod uwagę przy naliczaniu wysokości opłaty dla danej nieruchomości, tylko liczba zadeklarowanych w deklaracji osób. Osoba zameldowana na stałe pod danym adresem, ale mieszkająca gdzie indziej zobowiązana jest zadeklarować się na nieruchomości, na której faktycznie zamieszkuje.

8. Jakie będą rodzaje pojemników na odpady w nowym systemie?

Odpady z nieruchomości będą zbierane w 4 rodzajach pojemników:
1) z żółtą klapą – na suche i oczyszczone: papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe;
2) zielone – na szkło oraz opakowania ze szkła (łącznie bezbarwne i kolorowe);
3) brązowe z ożebrowaniem, otworami wentylacyjnymi i miejscem na odcieki – na odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
4) czarne – na pozostałości po segregacji zmieszanych odpadów komunalnych i na odpady niesegregowane.