Prezydent Miasta Opola , pracownicy Urzędu Miasta Opola oraz Mucha Odpaducha i Wróżka Odpadusia w akcji GaszynChallegne

19 czerwca 2020r. Prezydent Miasta Opola , pracownicy Urzędu Miasta Opola oraz Mucha Odpaducha wraz z Wróżką Odpadusią wzięły udział w akcji GaszynChallenge. Celem akcji jest zebranie pieniędzy na najdroższy lek świata dla małej Mii. W akcję włącza się cała południowa Polska. Do udziału w akcji Prezydent Arkadiusz Wiśniewski i Urząd Miasta Opola zostali nominowani przez Opolską Izbę Skarbową.