Sprawdź czy umiesz segregować?

Sprawdź swoją wiedzę na temat gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Opola.

1. Jakiego koloru pojemniki występują w Opolu ?
2. Jakie odpady należy wrzucać do pojemnika żółtego ?


3. Jakie odpady należy wrzucać do pojemnika zielonego ?


4. Jakie odpady należy wrzucać do pojemnika brązowego ?


5. Jakie odpady należy wrzucać do pojemnika czarnego w przypadku selektywnej zbiórki odpadów ?
6. Co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych ?
7. Co oznacza skrót PSZOK?
8. Które odpady nie są zbierane spod domu i trzeba je zawieźć do PSZOK-u?
9. Co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym/elektronicznym ?
10. Które z podanych niżej odpadów możemy oddać do PSZOK-u ?
11. Czy do pojemnika brązowego możemy wrzucać odpady w foliowych workach ?
     
12. Do jakiego pojemnika należy wrzucać mięsne odpady kuchenne ?
13. Do jakiego pojemnika należy wrzucać opakowaniowy styropian ?
14. Co należy zrobić z przeterminowanymi lekarstwami ?
15. Co należy zrobić ze zużytymi bateriami ?
   
16. Co należy zrobić ze zużytymi żarówkami energooszczędnymi ?
Skip to content