Co to jest GOZ

CO TO JEST GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest koncepcją zmierzającą do  racjonalnego wykorzystania zasobów, ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które, podobnie jak materiały oraz surowce, powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe w celu stworzenia systemu zamkniętego obiegu, minimalizując zużycie zasobów, powstawanie odpadów, zanieczyszczeń i emisji dwutlenku węgla.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest modelem produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, ponownym wykorzystywaniu, naprawianiu, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów, przedmiotów  i produktów tak długo, aż nie stracą swoich wartości użytkowych. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów.

Model ten kontrastuje z tradycyjnym, linearnym modelem ekonomicznym, który opiera się na schemacie „weź – zrób – zużyj – wyrzuć”.

Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce, powinny stać się wkładem ,składnikiem albo zasobem odzyskanym na potrzeby innego procesu przemysłowego, lub jako zasoby regeneracyjne dla środowiska naturalnego  (np. kompost), tworząc w ten sposób dodatkową wartość.

Celem gospodarki cyrkularnej jest utrzymanie produktów, komponentów i materiałów w stanie ich najwyższej użyteczności i wartości przez cały czas. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest skupienie się na zasadach modelu, powszechnie znanych jako „7 R” gospodarki cyrkularnej.


Zasady 7 R :

1. Rethink – Przemyśl

Przemyśl swoje nawyki  konsumpcyjne,  oceń czy naprawdę potrzebujesz danego zakupu, nie konsumuj tego, czego nie potrzebujesz.

2. Reduce – Ograniczaj  

Ogranicz zużycie energii i wody, inwestuj w urządzenia o niskim zużyciu energii, wyłączaj nieużywane urządzenia, inwestuj w ubrania wysokiej jakości, wykonane z etycznie pozyskiwanych materiałów, które posłużą dłużej, otaczaj się tylko tym, czego faktycznie używasz i co jest ci niezbędne do życia.

3. Reuse – Wykorzystaj ponownie  

Unikaj przedmiotów jednorazowego użytku , używaj wielorazowych opakowań, maksymalnie wykorzystuj  to, co już masz. Oddaj , sprzedaj lub podziel się  produktami, których już nie używasz, rozważ zakup używanych zamiast nowych. Znajdź nowe zastosowania dla nieużywanych produktów.

4. Repair – Naprawiaj

Rozważ naprawę posiadanych urządzeń i sprzętów. Nie kupuj nowych, gdy stare ulegną awarii. Inwestuj w ubrania i obuwie  dobrej jakości, a  w razie potrzeby oddawaj je do naprawy.

5. Refurbish – Odnawiaj

Odzyskaj stare meble i daj im nowe życie dzięki nowej farbie, ponownie wykorzystaj stare części garderoby, przekształcając je w nowoczesne modele.

6. Recycle – Segreguj i przetwarzaj

starannie segreguj odpady, przetwarzać odpady organiczne – kompostuj, zadbaj o to, żeby zbędne rzeczy zostały przerobione na coś pożytecznego.

7. Recover – Odzyskuj

Odpady, które nie nadają się do recyclingu mogą być wykorzystane w całości lub częściowo.Skip to content