Wspólna akcja segregacja – prelekcje

Miasto Opole z gminami Komprachcice i Turawa oraz Zakładem Komunalnym, Młodzieżowym Domem Kultury i Strażą Miejską realizuje projekt edukacyjny mający na celu przekazać wiedzę jak prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Elementami tego projektu są m.in. prelekcje prowadzone przez pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola i funkcjonariuszy Straży Miejskiej w placówkach oświatowych i szpitalach .

Zobacz gdzie prowadziliśmy prelekcje.

Prelekcje w PSP nr 2 w Opolu 28.11.2018r.

Prelekcje w PSP nr 26 w Opolu 04.12.2018r.

Prelekcje w ZSP nr 1 w Opolu 10.01.2019r.

Prelekcje w PSP nr 21 w Opolu 15.01.2019r.

Prelekcje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi 31.01.2019r.

Prelekcje w PSP nr 29 w Opolu 08.01.2019r.

Prelekcje w PSP nr 30 w Opolu 25.01.2019r.

Prelekcje w PSP nr 24 13.02.2019r.

Prelekcje w PSP nr 7 w Opolu 20.02.2019r.

Prelekcje w PSP nr 8 w Opolu 7.03.2019r.

Prelekcje w ZSS w Opolu w dniu 20.03.2019r.

Prelekcje w ZSS w Opolu w dniu 27.03.2019r.