Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wspólna Akcja Segregacja
Logo programu Urbact
Tropa Verde

Zobacz czego możesz się nauczyć

Przejdź na stronę Zakładu komunalnego
Program Ministerstwa Klimatu Nasze Śmieci

Poznaj Muche Odpaduchę

Informacja, że strona została wykonana z funduszy europejskich
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content