ZMIANY ZASAD WNOSZENIA OPŁATY

Uprzejmie informujemy, że od 1.05.2019 r. właściciele lub użytkownicy lokali użytkowych w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni wpłacać na rachunek wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej.
W przypadku lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego albo stanowiących własność Gminy Opole, a zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, odpowiednio na rachunek tych jednostek.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Referatem Wymiaru Opłaty telefonicznie  tel.: 77 45 11 874, 77 54 11 339  lub mailowo: oplata@um.opole.pl

 

Przedłużenie terminu konkursu zbiórki butelek PET

Informujemy, że termin konkursu na zbiórkę butelek PET został przedłużony do dnia 31 maja 2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 czerwca 2019 r.
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przedstawimy na naszych stronach  internetowych www.smieciopolis.opole.pl oraz www.opole.pl listę placówek biorących udział w konkursie wraz z uzyskanym wynikiem końcowym.
Miejsce i termin wręczenia nagród zostanie ustalony z jednostkami oświatowymi telefonicznie.