„Zamień Elektro – Odpady na Kulturalne Wypady”

Aglomeracja Opolska wraz z  Urzędem Miasta Opola i Zakładem Komunalnym organizuje konkurs pod nazwą  „Zamień Elektro – Odpady na Kulturalne Wypady”.

Aktualna ilość kuponów dostępna w PSZOK przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu : 5 szt. ( stan na 03.08.2020r. godz. 800 )

Założenia konkursu :

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy oddać odpady w ilości i w miejscu wskazanym w poniższej tabeli:
  Rodzaj odpadu Liczba kuponów Gdzie można oddać
  Duży sprzęt elektroniczny, elektryczny 2 PSZOK
  Średni sprzęt elektroniczny, elektryczny 2 PSZOK/mPSZOK (max. 75cm)
  Drobny sprzęt elektroniczny, elektryczny 1 PSZOK/mPSZOK (max. 75cm)
  20 baterii AAA lub AA 1 PSZOK/mPSZOK
  40 płyt CD/DVD 1 PSZOK/mPSZOK
  5 świetlówek 1 PSZOK/mPSZOK
  1 telefon komórkowy 1 PSZOK/mPSZOK
 2. Uczestnik po oddaniu wymaganej ilości elektroodpadów otrzyma kupon.
 3. Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 bilety w trakcie trwania całej akcji.
 4. Liczba kuponów jest ograniczona i wynosi na każdym mPSZOK – 10szt., na stacjonarnym PSZOK-20 szt. O przyznaniu kuponu decyduje kolejność oddania elektroodpadów. Łączna pula kuponów wynosi 180szt.
 5. Kupony w terminie ich ważności (informacja na kuponie) podlegają wymianie (w drodze losowania) na wskazane niżej bilety/vouchery:- 20 szt. biletów/voucherów do Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu;- 15 szt. biletów/voucherów do Muzeum Śląska Opolskiego;- 15 szt. biletów/voucherów do Muzeum Wsi Opolskiej;- 30 szt. biletów/voucherów do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu;- 30 szt. biletów/voucherów do Teatru Lalki i Aktora w Opolu;- 20 szt. biletów/voucherów do Teatru Ekostudio w Opolu;- 20 szt. biletów/voucherów do kina Helios w Opolu oraz Kędzierzynie-Koźlu;

  – 30 szt. biletów/voucherów do kina Meduza w Opolu

 6. Wyżej wymienione bilety/vouchery ważne są do końca 2021 roku (z wyjątkiem Kina Helios – bilety ważne do 30.06.2021 r.)
 7.  Kupon należy wymienić w budynku Urzędu Miasta, siedzibie Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi: Pl. Wolności 7-8, pok. 229 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 77/45 11 890.
 8. Przy wymianie kuponów na bilety należy podać swoje imię i nazwisko.

UWAGA ! Kupony nie wydane w poszczególnych MPSZOK przechodzą do puli kuponów PSZOK przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu. Informacja o  ilości dostępnych kuponów na PSZOK bedzie zamieszczana na bieżąco na stronie www.smieciopolis.opole.pl 

Termin akcji: 27.07.2020r. -31.10.2020r.  lub do wyczerpania zapasów biletów do instytucji kultury

Regulamin Akcji Zamień Elektro-Odpady na Kulturalne Wypady

Zmiany do Regulaminu Akcji Zamień Elektro-Odpady na Kulturalne Wypady