Stacjonarne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W dniu 17 października 2023r. uruchomiony został nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Przeskok 1.
W Opolu działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

PSZOK ul. Przeskok 1 NOWA LOKALIZACJA.
  Kontakt – tel. 506 404 484; email: pszokpod@zk.opole.pl

PSZOK ul. Kępska 5K  
 Kontakt – tel. 573 779 676;  email: pszokkepska@zk.opole.pl

Do PSZOKów przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Opole.
Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
– od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00
– w każdą sobotę od 9:00 do 15:00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Soboty i 31 grudnia.

Regulamin korzystania z PSZOK
Upoważnienie osoby prywatnej (pdf)
Oświadczenie dotyczące zabudowy kilku i wielorodzinnej (pdf)
Dokument nieodpłatnego nabycia przedmiotu (pdf)

Reklamacje dotyczące pracy PSZOKów należy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@zk.opole.pl

 

Skip to content