ODBIÓR LIŚCI W SEZONIE JESIENNYM

W okresie jesiennym od 1 września do 30 listopada firma odbierająca odpady komunalne zobowiązana jest do odbioru liści pochodzących z drzew rosnących na nieruchomościach zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.

Liście należy gromadzić w workach i ustawić je obok pojemnika na odpady biodegradowalne zgodnie z harmonogramem odbioru tej frakcji odpadów. Odbiór worków z liśćmi realizowany jest poza systemem odbioru odpadów BIO z pojemników  tzn, że po worki z liśćmi podjeżdżać będzie inny samochód.

W razie reklamacji odbioru, pytań lub wątpliwości dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy o kontakt z Biurem Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola pod nr tel. 77 44-13-237 , 77 44-38-732
lub pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.opole.pl

UWAGA:
Liście pochodzące z drzew rosnących w pasie drogowym będą odbierane przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu w ramach utrzymania dróg. Liście należy gromadzić w workach, które powinny być ustawione w bezpośrednim sąsiedztwie drzew w pasie drogowym. Przygotowane worki do odbioru można zgłaszać pod nr 77 469 74 31.

Skip to content