Częstotliwość odbioru odpadów

Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) Budynki jednorodzinne:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na 4 tygodnie,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na 2 tygodnie,
c) odpady szklane – 1 raz na 8 tygodni,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia  – 1 raz w tygodniu w pozostałym okresie  1 raz na 2 tygodnie,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie,
f) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na kwartał.

2) Budynki kilkurodzinne:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na 2 tygodnie,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na 2 tygodnie,
c) odpady szklane – 1 raz na 4 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na tydzień,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na tydzień,
f) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 8 tygodni.

3) Budynki wielorodzinne:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na tydzień,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 2 razy na tydzień,
c) odpady szklane – 1 raz na 3 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na tydzień,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 razy na tydzień,
f) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 4 tygodnie.

4) Zabudowa śródmiejska:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na tydzień,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 2 razy na tydzień,
c) odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na tydzień,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 5 razy na tydzień,
f) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 2 tygodnie.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych i kilkurodzinnych w sytuacji, gdy właściciele tych nieruchomości zbierają odpady do wspólnych pojemników, jest uzależniona od łącznej liczby lokali mieszkalnych, których mieszkańcy korzystają z tych pojemników:

a) w przypadku gdy liczba lokali mieszkalnych wynosi od 3 do 9, pojemniki będą opróżniane z częstotliwością jak dla zabudowy kilkurodzinnej,
b) w przypadku gdy liczba lokali mieszkalnych wynosi od 10, pojemniki będą opróżniane z częstotliwością jak dla zabudowy wielorodzinnej.

Określa się następujące warianty częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:

1) Częstotliwość I:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na 4 tygodnie,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na 2 tygodnie,
c) odpady szklane – 1 raz na 4 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na 2 tygodnie,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie,

2) Częstotliwość II*:

  • a) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 4 razy w miesiącu,
  • b) odpady szklane – 2 razy w miesiącu,
  • c) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 2 razy w miesiącu,
  • d) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne – 4 razy w miesiącu.

* Informujemy, że od dnia 15 marca 2016r. zmieniło się prawo miejscowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola i wprowadzono zapis o braku możliwości wyboru przez przedsiębiorców częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonej jako częstotliwość II czyli odbiór 4x w miesiącu.

3) Częstotliwość III:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na tydzień,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 2 razy na tydzień,
c) odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na tydzień ,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 razy na tydzień,

4) Częstotliwość IV:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na 2 tygodnie,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na tydzień,
c) odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na 2 tygodnie,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na tydzień,

Każdego roku, w okresie od 30 października do 4 listopada oraz w dniach: 24, 27 i 28 grudnia, a także w okresie dwóch dni przed i dwóch dni po Świętach Wielkanocnych odpady z cmentarzy będą odbierane w każdym z wyżej wymienionych dni i nie będzie to stanowiło podstawy do złożenia korekty deklaracji.
W przypadku zwiększonej ilości odpadów wytworzonych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, nadmiar odpadów należy wystawić wraz z pojemnikiem w pierwszym terminie odbioru przewidzianym w obowiązującym harmonogramie.

Skip to content