Komunalne odpady niebezpieczne

Komunalne odpady niebezpieczne, to odpady które stwarzają duże zagrożenie dla środowiska, dlatego należy się ich pozbywać oddając je wyłącznie do specjalnych punktów lub pojemników. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych niebezpiecznych odpadów komunalnych oraz wskazówki, gdzie należy je oddawać.

Nazwa odpadu Gdzie oddać
– przeterminowane leki, PSZOK mPSZOK apteki
– termometry, PSZOK mPSZOK apteki
– akumulatory, PSZOK mPSZOK
– baterie PSZOK mPSZOK MPE
– farby, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki PSZOK mPSZOK
– odczynniki chemiczne, PSZOK mPSZOK
– środki ochrony roślin, PSZOK mPSZOK
– tusze, tonery, farby drukarskie, duże cartridge, PSZOK mPSZOK
– małe cartridge, PSZOK mPSZOK MPE
– kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne, PSZOK mPSZOK
– oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, PSZOK mPSZOK
– opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin, PSZOK mPSZOK
– puszki po farbach, opakowania po aerozolach, PSZOK mPSZOK
– lampy fluorescencyjne, żarówki energooszczędne, PSZOK mPSZOK
– żarówki energooszczędne, PSZOK mPSZOK MPE
– zużyte oleje silnikowe oraz smary itp. PSZOK mPSZOK
– urządzenia zawierające freony, PSZOK mPSZOK
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki PSZOK mPSZOK

Publikujemy listę Aptek, w których możecie Państwo bezpłatnie oddać przeterminowane bądź nie wykorzystane leki: lista.

Skip to content