EKO NAWYKI – DOBRE PRAKTYKI

Miasto Opole wraz z partnerami, gminami Komprachcice i Turawa, zakwalifikowało się do udziału w projekcie edukacyjnym o nazwie „Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

W dniu 31.05.2021r. została podpisana umowa nr RPOP.05.02.00-16-0002/20-00 z Instytucją Zarządzającą Projektem upoważniająca Partnerów do rozpoczęcia realizacji zakresów objętych projektem.

W ramach projektu będą wykonywane zadania edukacyjne mające na celu przybliżenie naszej społeczności lokalnej działań umożliwiających ograniczenie wytwarzania odpadów oraz sposobów postępowania z rzeczami, którym można przedłużyć użytkowanie, w szczególności będą to:

W projekcie „Eko-nawyki dobre praktyki” logiem Miasta Opola jest Eko Mucha Odpaducha, która także promuje gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Gorąco zachęcamy do czynnego brania udziału w naszym projekcie.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o przygotowaniach do poszczególnych zadań i terminach ich realizacji

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.  „Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”.

Skip to content