URBACT

W dniu 25 czerwca 2019 r. Komitet Monitorujący Programu URBACT zatwierdził kolejne 23 Sieci Planowania Działań, skupiające 203 partnerów z 26 krajów.

Miasto Opole zakwalifikowało się jako jedyne w Polsce do udziału w sieci UrbReC

Głównym wyzwaniem tej Sieci Planowania Działań UrbReC jest opracowanie nowego sposobu rozwoju kolejnej generacji centrów zasobów miejskich, które będą zgodne z priorytetami polityki zarządzania odpadami oraz będą promowały gospodarkę o obiegu zamkniętym. Mieszkańcy, nowe przedsiębiorstwa i startupy zostaną włączeni do współpracy nad wdrażaniem na poziomie lokalnym zrównoważonych ekonomicznie zamkniętych pętli przepływu zasobów.

Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ