Pracownia Muchy Odpaduchy

Pracownia Muchy Odpaduchy mieszcząca się w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji działa od 17 października 2018 roku. Powstała w wyniku współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. Głównym zadaniem pracowni  jest realizacja zajęć kształtujących postawy proekologiczne wśród młodych mieszkańców naszego regionu. Uczymy zasad prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu surowców wtórnych. Pokazujemy, jak działania człowieka wpływają na środowisko i utrwalamy pozytywne nawyki oraz pomagamy w podejmowaniu świadomych decyzji konsumenckich czy szukaniu sposobów na ograniczenie produkowanych w gospodarstwach domowych odpadów.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny (rzutnik, tablica interaktywna, tablety), roll-upy przedstawiające cykl życia odpadów oraz kosze do segregacji z przeszkloną
przednią częścią ukazującą rodzaj wyrzucanych śmieci. Zgodnie z ideą recyklingu surowców wtórnych w pracowni znajdują się zbędne już meble i przedmioty –  w taki sposób pokazujemy  ich „nowe życie”.

W cieplejszych miesiącach zajęcia przenosimy na ścieżkę edukacyjną, gdzie uczniowie korzystają z tablic edukacyjnych. W jej skład wchodzą między innymi takie, jak:

– rozkład odpadów w czasie,

– labirynt natury,

– segregujemy odpady,

– chroń środowisko,

– skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska,

– surowce wtórne,

– eko zagadki,

– dendrofon.

Zajęcia na świeżym powietrzu posiadają wiele walorów nie tylko edukacyjnych, ale także integracyjnych i praktycznych. Przy jej użyciu realizujemy tematy związane z segregacją oraz utylizacją opadów, a także pokazujemy, w jaki sposób możemy dbać o środowisko, by zapobiegać i zmniejszać skutki zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.

Pracownia Muchy Odpaduchy realizuje zróżnicowane zagadnienia opierające się na tematyce segregacji oraz utylizacji odpadów. Prowadzimy zajęcia dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Tematy realizowane na etapie szkoły podstawowej:
Klasy I-III szkół podstawowych:
– W segregacji duchu, zażyjemy trochę ruchu!
– Pojemnik zielony – szkłem wypełniony
– Śmieci brudne, pomieszane – to odpady są zmieszane
– Surowce wykorzystywane na okrągło, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym
Klasy IV-VI szkół podstawowych:
– Ekologiczna rewolucja zaczyna się w domu
– Odpady szklane, w kółko przetwarzane
– Przemyślane segregacji ruchy to mądre zakupy
– Jak odpad staje się surowcem, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym
Klasy VII-VIII szkół podstawowych:
– Plastik – zagrożenie czy pomoc dla dzisiejszego świata?
– Drużyna 3R gotowa do ratowania planety
– Mam dziś dla Was dobre rady – kompostujmy bioodpady
– Ile żyją śmieci?

Tematy realizowane na etapie szkoły ponadpodstawowej:
– Jak dobrze znasz plastik?
– Czy to dobrze, że szkło będzie istnieć wiecznie?
– Mój jeden mały ruch, to duży krok do czystszego świata

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez adres mailowy: n.chmiel@mcwe.opole.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 77 454 50 87 (należy poprosić o przekierowanie do pokoju 305).


Oferta Pracowni Muchy Odpaduchy skierowana jest dla dzieci i młodzieży w każdym wieku w grupach zorganizowanych.
Więcej informacji na stronie https://mcwe.opole.pl/naszaoferta/pnp/laboratorium-segregacji-odpad%C3%B3w-%E2%80%93-pracownia-muchy-odpaduchy/1235-pracownia-segregacji-odpad%C3%B3w.html

Skip to content