Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (mPSZOK)

Miasto Opole kontynuuje usługę udostępnienia mieszkańcom Opola mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (mPSZOK).
W soboty, w wyznaczonych miejscach miasta, udostępniony będzie kontener przeznaczony do przyjmowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych. Kontener będzie obsługiwany przez pracowników firmy odbierającej odpady.

REGULAMIN mPSZOK

Miejsca i godziny ustawienia kontenera przedstawiono w harmonogramie:

grafika zawierająca informacje o lokalizacjach mobilnych pszok w 2023r.

 

Skip to content