Konto do wpłat

KONTO DO WPŁAT
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr VI/65/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłat należy dokonywać miesięcznie bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Opłatę za odpady komunalne należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy, przesłany każdemu po złożeniu deklaracji.

Do czasu otrzymania indywidualnego rachunku bankowego opłatę należy wnosić na konto nr: 40 1160 2202 0000 0002 3823 5188
Bank Millenium S.A.
W tytule wpłaty należy wpisać: miesiąc i adres nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W załączeniu (tutaj) przekazujemy informację Prezydenta Miasta Opola w związku ze zgłaszanymi do Urzędu Miasta wątpliwościami w sprawie zasad wnoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe oraz dopuszczalności dokonywania wpłat indywidualnych przez członków tych wspólnot.

– Urząd Miasta Opola – Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi – w sprawie składania i korekt złożonych deklaracji oraz w sprawie nadawania rachunków indywidualnych
– tel. 77 54-11-339
– tel. 77 45-11-874

– Urząd Miasta Opola – Referat Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi – w sprawie rozliczeń wpłat za odpady komunalne
– tel. 77 45-11-923

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Bez prowizji wpłat można dokonywać w oddziałach Banku Millenium:

Lp. Adres Rodzaj Godziny otwarcia
1. Wrocławska 152
45-837 Opole
(C.H. Karolinka)
Placówka – Klienci:
Indywidualni
09.00-20.00 pn.- pt.
10.00 – 20.00 sb.
10.00-18.00 nd.
2. Plac Wolności 6
45-018 Opole
(obok Pizza Hut)
Placówka – Klienci:
Indywidualni
09.00-17.00 pn.-pt.
3. 1 Maja 6
45-068 Opole
(między Biedronką a Dworcem PKS)
Placówka – Klienci:
Indywidualni, Prestige, Biznes, Przedsiębiorstwa
09.00-17.00 pn.-pt.

oraz w kasie Urzędu Miasta Opola na Pl. Wolności w godzinach wyszczególnionych poniżej:

PL. WOLNOŚCI 7/8

Dni tygodnia Godzina otwarcia Godzina zamknięcia
Poniedziałek 8.00 14.30
Wtorek 8.00 14.30
Środa 8.00 14.30
Czwartek 8.00 17.00
Piątek 8.00 13.00
Skip to content