Zasady zamawiania pojemników

Zamawianie pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Procedury zamawiania pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zostały opisane w Zarządzeniu nr OR-I.0050.531.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 września 2021 r. w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie oraz załączniki dostępne są poniżej 

Zarządzenie Nr OR-I.0050.531.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 września 2021r. w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki
Zmiany:
Zarządzenie Nr OR-I.0050.588.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 listopada 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki

  • załącznik nr 1 do Zarządzenia ( zabudowa jednorodzinna) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 2 do Zarządzenia ( zabudowa kilku i wielorodzinna) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 3 do Zarządzenia ( nieruchomości niezamieszkałe) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 4 do Zarządzenia (nieruchomości na cele rekreacyjne) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 5 do Zarządzenia (wniosek u zgodę MZLK) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 6 do Zarządzenia (wzór wyrażonej przez MZLK zgody na ustawienie pojemników ) – wersja edytowalna
Skip to content