Zła segregacja – czerwony trójkąt

UWAGA!

Co oznacza czerwony trójkąt umieszczony na pojemniku?

W przypadku niewłaściwie posegregowanych odpadów komunalnych na pojemniku zostanie umieszczona przez firmę wywozową naklejka w formie czerwonego trójkąta z napisem

„ZŁA SEGREGACJA”

Takie odpady będą traktowane jako zmieszane odpady komunalne i zostaną odebrane w najbliższym terminie wywozu czarnego pojemnika (wówczas firma wywozowa odkleja naklejkę) lub po dosegregowaniu przez mieszkańca zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem. Mogą też zostać zawiezione przez mieszkańca we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) po uprzednim usunięciu odpadów, które były przyczyną przyklejenia czerwonego trójkąta. W PSZOK nie są przyjmowane odpady komunalne zmieszane.

W sytuacji powtarzających się przypadków stwierdzonej nieprawidłowej segregacji, może zostać wszczęte postępowanie administracyjne wobec właściciela nieruchomości zamieszkałej, zmierzające do zmiany wysokości opłaty z 13 zł na 20 zł za osobę lub w przypadku przedsiębiorcy – do zmiany wysokości stawki z selektywnej zbiórki odpadów na zbiórkę nieselektywną.

MOŻLIWOŚĆ „DOSEGREGOWANIA” ODPADÓW

W przypadku gdy pojemnik zostanie oznaczony czerwonym trójkątem istnieje możliwość poprawienia segregacji, o szczegółach można przeczytać TUTAJ

Skip to content