Stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 1 stycznia 2021r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Opola.

Nieruchomości zamieszkałe
Od dnia 01.01.2021r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 28,00 zł od osoby miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Nieruchomości niezamieszkałe
Od dnia 01.01.2021r. stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosić będzie w zależności od pojemności pojemnika:
1) pojemnik 60 l                  3,15 zł;
2) pojemnik  120 l               6,30 zł;
3) pojemnik 240 l              12,60 zł;
4) pojemnik 360 l              18,90 zł;
5) pojemnik 660 l              34,65 zł;
6) pojemnik 1100 l            57,75 zł;
7) pojemnik  3,5 m3        183,75 zł;
8) pojemnik  5 m3            262,50 zł;
9) pojemnik 7 m3             367,50 zł;
10) pojemnik 15 m3         787,50 zł;
11) pojemnik 36 m3       1 890,00 zł.
Kalkulator wysokości opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych można pobrać tutaj => 

Opłaty za m-c styczeń 2021r. należy wnosić do 29 stycznia 2021r.
Opłaty za pozostałe miesiące należy wnosić do 10 -tego dnia  każdego miesiąca.
Więcej szczegółów w Uchwale Nr XXXII/682/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r.

Skip to content