Stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Nieruchomości zamieszkałe

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 28,00 zł od osoby miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Nieruchomości niezamieszkałe

Stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi w zależności od pojemności pojemnika:
1) pojemnik 60 l                6,60 zł;
2) pojemnik  120 l             13,20 zł;
3) pojemnik 240 l              26,40 zł;
4) pojemnik 360 l              39,60 zł;
5) pojemnik 660 l              72,60 zł;
6) pojemnik 1100 l            121,00 zł;
7) pojemnik  3,5 m3          385,00 zł;
8) pojemnik  5 m3             550,00 zł;
9) pojemnik 7 m3              770,00 zł;
10) pojemnik 15 m3          1650,00 zł;
11) pojemnik 36 m3          3960,00 zł.

Domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 181,90 zł.

Skip to content