Stacjonarne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W Opolu działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

• PSZOK 1 – ul. Podmiejska 69, na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów.

• PSZOK 2 – ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, wjazd od ul. Zbożowej.

Do PSZOK-ów przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Opole.
Godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
– od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00
– w każdą sobotę od 9:00 do 15:00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
– w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę od 9:00 do 12:00.

Informacje o pracy punktów można uzyskać na miejscu od pracowników PSZOK lub dzwoniąc pod numery telefonów:
– PSZOK 1: 77 456-25-69
– PSZOK 2: 77 474-72-19

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PSZOK
OŚWIADCZENIE OSOBY PRYWATNEJ (DOC)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZABUDOWY WIELORODZINNEJ (DOC)