Konkurs zbiórki makulatury

Zapraszamy do udziału w konkursie zbiórki makulatury organizowanym w związku z wprowadzeniem niebieskiego pojemnika na odpady komunalne. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Opola w zakresie wprowadzenia od 01.04.2019r. na terenie Miasta Opola niebieskiego pojemnika przeznaczonego na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Opola.

To już kolejna edycja zbiórki makulatury. Tym razem za każde 10kg makulatury (w szczególności: gazety, ulotki, książki oraz tektura opakowaniowa) związanej w paczki lub umieszczonej w kartonie, uczestnik otrzyma jeden zestaw toreb do segregacji odpadów komunalnych składający się z trzech toreb w kolorze: niebieskim, żółtym i zielonym.

Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 2 zestawy toreb (z zastrzeżeniem, że zestawy toreb będą przyznawane do wyczerpania puli określonej w regulaminie konkursu).
Wydanie zestawu toreb nastąpi po zapoznaniu się i podpisaniu klauzuli informacyjnej przez uczestnika konkursu oraz po podaniu przez niego swojego imienia, nazwiska oraz złożeniu własnoręcznego potwierdzenia otrzymania zestawu toreb.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych.

Konkurs trwa od 12.11.2018 do 31.12.2018r.
Zbiórka makulatury prowadzona będzie w budynku Urzędu Miasta Opola, na Pl. Wolności 7-8 w pok. Ochrony (I piętro), codziennie w godzinach 900-1400 do całkowitego wykorzystania puli zestawów toreb.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Elżbiety Gabor tel. 77-45-11-890 (Urząd Miasta Opola– Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi) w godzinach pracy urzędu.

Konkurs zbiórki makulatury jest częścią działań edukacyjnych realizowanych w projekcie o nazwie  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.