27. Czy w przypadku wytworzenia większej ilości odpadów komunalnych będzie istniała możliwość zlecenia dodatkowego odbioru odpadów?

Gmina Opole nie przewiduje zlecania dodatkowych odbiorów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ramach uiszczanej Gminie przez właścicieli nieruchomości opłaty wyliczonej na podstawie złożonej deklaracji. W przypadku gdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, wytwarza zwiększoną ilość odpadów komunalnych, zobowiązany jest do ponownego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której zostanie naliczona nowa opłata obejmująca zwiększoną ilość lub pojemność pojemników. Częstotliwość odbioru odpadów nie ulega zmianie.

Skip to content