AKTUALNOŚCI 29.03.2019r.

Informujemy, że w okresie od 01.04.2019r. do 31.07.2019r. usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Opola świadczyć będą dotychczasowi przedsiębiorcy tj. Remondis Opole Spółka z o.o. oraz Elkom Sp. z o.o.
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zawierające daty odbioru odpadów komunalnych do końca 2019r. udostępnione są na stronach www.smieciopolis.opole.pl/ w zakładce Harmonogramy oraz www.opole.pl.
Także w aplikacji mobilnej „Opole segreguje” harmonogramy odbioru odpadów aktualizowane są na bieżąco .
Od dnia 30.03.2019r. rozpocznie się dystrybucja harmonogramów odbioru odpadów komunalnych do skrzynek pocztowych jednorodzinnej i kilkurodzinnej zabudowy zamieszkałej.
Dystrybucja potrwa ok. 3 tygodni.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.