I Regionalna Konferencja Edukacyjna w gminach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

 

W dniu 20.11.2019 r. odbyła się I Regionalna Konferencja Edukacyjna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi . Konferencja została zorganizowana przez Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola i Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.  Konferencja skierowana była do pracowników samorządowych.  Celem konferencji było podzielenie się zdobytymi doświadczeniami oraz działaniami prowadzonymi w obszarze edukacji ekologicznej. Podczas konferencji zaprezentowano sposoby kształtowania postaw proekologicznych poprzez popularyzację zasad gospodarki odpadami.

Podczas konferencji o swoich doświadczeniach w zakresie edukacji ekologicznej  wypowiadali się przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola, Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Aglomeracji Opolskiej.

Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia jak :

  • stan obecny i perspektywy rozwoju gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce;
  • wnioski i doświadczenia wynikające z funkcjonowania Pracowni Muchy Odpaduchy w Miejskim Ośrodku Doskonalenia w Opolu;
  • edukacja ekologiczna w zakresie odpadów komunalnych w mieście Opolu – przykłady dobrych praktyk
  • komplementarność projektów międzynarodowych w obszarze edukacji ekologicznej Aglomeracji Opolskiej;
  • formy edukacji ekologicznej w gminie Turawa;
  • Edukacja ekologiczna prowadzona przez Związek Międzygminny „Czysty Region”;
  • PSZOK jako miejsce edukacji

W ramach konferencji odbyły się warsztaty edukacyjne w dwóch blokach tematycznych : „Segregować, odzyskiwać, nie zaśmiecać” oraz „ Przykłady interaktywnej edukacji ekologicznej”.

W konferencji udział wzięło około 60 przedstawicieli samorządów gminnych z całej Polski i zaproszeni goście z miasta Opola.

https://polishunsungheroes.files.wordpress.com/2014/11/modn-opole.png   Podobny obraz

Skip to content