I spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia w ramach programu URBACT III – UrbRec

W dniu 24 września 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Opola odbyło się I spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia w ramach programu URBACT III URBREC  „Centra Zasobów Miejskich”.

Spotkanie prowadzone było pod przewodnictwem Pana Aldo Vargas-Tetmajer koordynatora Krajowego Punktu URBACT oraz Pani Iwony Kowalczuk Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Opolu.

Celem spotkania było przedstawienie założeń i celów projektowych oraz promowanie Centrum Zasobów Miejskich w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich ponownego wykorzystania i recyklingu.