Informacja dla Zarządców i Wspólnot Mieszkaniowych

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” zakupił nowe tablice informacyjne dotyczące segregacji odpadów komunalnych z przeznaczeniem na wiaty śmietnikowe. Dostępne są cztery rodzaje tablic tj.:

– dot. segregacji odpadów z uwzględnieniem niebieskiego pojemnika na odpady z papieru,

– dot. niebieskiego pojemnika na odpady z papieru,

– dot. segregacji odpadów bio,

– dot. złej segregacji.

W związku z powyższym zachęcamy przedstawicieli Zarządców i Wspólnot Mieszkaniowych do zgłaszania zapotrzebowania na konkretne tablice pod numerem telefonu: 77 45 11 890 lub na adres mailowy: rgo@um.opole.pl

Informujemy , że tablice są bezpłatne,  a ich liczba jest ograniczona – o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Skip to content