Kolejne Miejskie Punkty Elektroodpadów

Miasto Opole realizuje swój program ułatwienia mieszkańcom pozbywania w bezpieczny sposób się drobnych elektroodpadów.

W grudniu 2020r. zamontowaliśmy dla mieszkańców Opola kolejne 4 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów, czyli specjalnych, bezpiecznych gablot na drobne elektroodpady t.j.  zużyte baterie, żarówki, płyty CD, drobną elektronikę.

Nowe Miejskie Punkty Elektroodpadów znajdują się w następujących lokalizacjach:

1. ul. 1 Maja 58 (przy sklepie spożywczym) 

2. ul. Spychalskiego 4D

3. ul. Jagiellonów 50

4. ul. Teligi 59A

 

Gabloty postawiliśmy realizując projekt pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”, współfinansowany przez Unię Europejską.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content