Konkurs zbiórki makulatury

segregacja

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie zbiórki makulatury. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Opola w zakresie wprowadzenia na terenie Miasta Opola niebieskiego pojemnika przeznaczonego na odpady z papieru.

Uczestnik za przyniesienie 10 kg makulatury otrzyma zestaw toreb do segregacji odpadów komunalnych składający się z 3 toreb w kolorze zielonym, niebieskim oraz żółtym.

Zbiórka makulatury prowadzona będzie w terminie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Opola, na Pl. Wolności 7-8 w pok. Ochrony (I piętro), codziennie w godzinach 900-1400 do całkowitego wykorzystania puli zestawów toreb. Aby otrzymać zestaw toreb uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania klauzuli informacyjnej, podania swojego imienia, nazwiska oraz złożenia własnoręcznego potwierdzenia otrzymania zestawu toreb.

Uwaga! Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 2 zestawy toreb (z zastrzeżeniem, że zestawy toreb będą przyznawane do wyczerpania puli określonej w regulaminie konkursu).

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych. Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu  należy kierować do p. Elżbiety Gabor tel. 77-45-11-890 (Urząd Miasta Opola– Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi) w godzinach pracy urzędu.