Mobilna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych

Urząd Miasta Opola już po raz czternasty organizuje nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych.

Od dnia 25 kwietnia do dnia 31 października 2019 r. w różnych punktach miasta ustawiony będzie mobilny kontener z obsługą , do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. Kontener ustawiony będzie w godz. 09:00 – 18:00.
Zbierane będą następujące odpady:

  • przeterminowane leki, baterie i akumulatory, farby, lakiery, odczynniki chemiczne, rozpuszczalniki, tusze, tonery, farby drukarskie,
  • kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne, tworzywa sztuczne – opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin,
  • metale – puszki po farbach, opakowania po aerozolach, lampy fluorescencyjne,
  • inne odpady zawierające rtęć – termometry,
  • zużyte oleje silnikowe oraz smary itp.
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Harmonogram udostępniania kontenerów do przekazywania odpadów niebezpiecznych oraz ich lokalizacje przedstawiamy TUTAJ.

Zbiórkę prowadzić będzie firma REMONDIS Opole Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Opola.