Nowe druki zapotrzebowań na pojemniki na odpady komunalne

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 r. weszło w życie nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie wprowadzenia procedury wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Zarządzenie wprowadza nowe druki zapotrzebowań na pojemniki.

Postanowienia dotyczące pojemnika niebieskiego wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zarządzenie dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/8320/18386

Prosimy o korzystanie z nowych druków,  za powstałe utrudnienia przepraszamy.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących nowych druków zapotrzebowań na pojemniki lub innych kwestii związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w dyspozycji pozostają pracownicy Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola pod nr tel. 77 44-13-237 (poniedziałek-środa w godzinach 7.30-15.30, czwartek w godzinach 7.30-17.00 oraz piątek w godzinach 7.30-14.00), adres poczty elektronicznej: odpady@um.opole.pl