Odbiór choinek z nieruchomości zamieszkałych

Informujemy, że w miesiącu styczniu i lutym z nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzony odbiór naturalnych choinek z okresu Świąt Bożego Narodzenia. Choinki można wystawiać obok pojemnika na bioodpady w terminie odbioru odbioru bioodpadów.

Dodatkowo naturalne i sztuczne choinki będą odbierane jako odpady wielkogabarytowe zgodnie z harmonogramem odbioru tego typu odpadów.

Choinkę można również dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Podmiejskiej 69.

Szczegóły dotyczące PSZOK dostępne są tutaj:

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących odpadów komunalnych w dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Miasta Opola pod nr tel. 77 44-13-237 (w godzinach 7.30-15.30), adres poczty elektronicznej: odpady@um.opole.pl

Skip to content