Podmioty odbierające odpady komunalne na terenie miasta Opola 01.08.2019r. – 31.03.2021r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Opola wybrano wykonawców do świadczenia tej usługi w okresie 01.08.2019r. – 31.03.2021r. na terenie Miasta Opola.

Poniżej podajemy firmy, które świadczyć będą usługe odbioru odpadów komunalnych w  poszczególnych sektorach.

Sektor I –  konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o

Sektor II – Remondis Opole Sp. z o.o.

Sektor III – konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o

Sektor IV – konsorcjum firm Remondis Opole Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o. o

Skip to content