Prelekcje o segregacji odpadów w PSP Nr 14

Kolejne zajęcia w ramach programu edukacji młodzieży
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi odbyły się
w dniu 8 maja 2018r. w PSP Nr 14 .

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola przeprowadzili dla uczniów tej szkoły prelekcje jak postępować z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach wykazując się dużą wiedzą z zakresu segregacji odpadów komunalnych.
Na zakończenie zorganizowano wspólną segregację odpadów komunalnych.

Kolejne prelekcje w innych placówkach oświatowych już wkrótce…