Prelekcje w PSP 21 w Opolu 03.03.2020r.

W dniu 03.03.2020r. w pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola przeprowadzili prelekcje w PSP nr 21 w Opolu. Uczestnikami prelekcji byli uczniowie klas VII -mych a tematem prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi. Prelekcje zostały uatrakcyjnione  o  grę w Odpadowe Koło Fortuny , które jak zawsze cieszyło się ogromnym powodzeniem.

https://www.smieciopolis.opole.pl/wp-content/uploads/2018/11/LOGO-RPO_OP_DK-1024x106-1.gif

Prelekcje przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” przeprowadza cykl prelekcji w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Opola.