Program Urbact III – Projekt Zasobne Miasta

Zasobne Miasto to miasto, w którym odpady nie są już traktowane jako odpady, ale jako surowiec, jest miastem skoncentrowanym na działaniu i przedsiębiorczości. To także miasto o niskiej emisji CO2 i silnej, ożywionej lokalnej gospodarce. Odpady nie opuszczają już miasta i nie trafiają do spalarni i na składowiska odpadów, ale tworzą ekonomiczną wartość dodaną i miejsca pracy w mieście.

Jak będziemy postępować z odpadami w przyszłości? Jakie podmioty znajdują się w obecnym i przyszłym ekosystemie obiegu odpadów? Jak w innowacyjny sposób zorganizować zbiórkę i przetwarzanie odpadów?

Te i wiele innych pytań są kluczowe dla nowego europejskiego projektu, w którym bierze udział Opole. Zasobne miasta – przestrzeń do wspólnego tworzenia i działania!

Razem postaramy się odkryć, jakie są szansę na przyszłość gospodarki o obiegu zamkniętym w Opolu. Chcemy skupić się w szczególności na miejscach i ekosystemach miejskich, w których współtworzenie i działanie w obiegu zamkniętym może mieć znaczenie. W ramach projektu planujemy utworzyć REUŻYTKOWNIĘ – miejsce gdzie będzie można wymienić rzeczy, a odpady przekształcane będą w pełnowartościowe przedmioty.

Zasobne miasta są częścią URBACT, europejskiego programu wymiany wiedzy, który jest finansowany przez Komisję Europejską i koncentruje się na zrównoważonym zintegrowanym rozwoju obszarów miejskich.

CO ZYSKUJEMY?

– Będziemy częścią europejskiej sieci miast. Pojawimy się na specjalnej europejskiej stronie internetowej, która zostanie utworzona dla tego projektu.

– Weźmiemy udział w tworzeniu nowej strategii dotyczącej polityki dotyczącej odpadów w Opolu. W przyszłości Opole skupi się bardziej na gospodarce o obiegu zamkniętym, a teraz jest szansa, aby nadać temu kierunek.

– Zastanowimy się, gdzie można wykorzystać przyszłe finansowanie z UE. W fazie 2 (od połowy 2020 r. Do końca 2022 r.) będziemy mieć niewielki budżet  na działanie pilotażowe i rozwinięcie działalności REUŻYTKOWNI. W przyszłości, dzięki wkładowi z tego projektu przyjrzymy się możliwościom zwiększania skali przedsięwzięć i opracowywania wykonalnych modeli biznesowych w zakresie gospodarki odpadami.

Jeśli chciałbyś się podzielić z nami swoimi pomysłami/sugestiami na temat idei stworzenia REUŻYTKOWNI i gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym zapraszamy do kontaktu na:

zasobnemiasta@um.opole.pl