Przebudowa lokalu na cele Reużytkowni

Pod koniec czerwca rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę lokalu przy ul. Książąt Opolskich 10 na cele Reużytkowni. Przetarg wygrała firma IZOLKOMEX Firma Remontowo-Budowlana S.C. Kulig, Czech z Opola.
Roboty budowlane planowane do wykonania w lokalu obejmują ułożenie nowych instalacji: elektrycznej, wentylacji i wod-kan., renowację zabytkowych okien, wykonanie nowych tynków i sufitów i przebudowę pomieszczenia zaplecza. 
Roboty rozpoczęły się na początku lipca, a planowany termin ich zakończenia przypada na koniec października.

POSTĘP ROBÓT:
30.06.2021r.
Przekazanie placu budowy wykonawcy.
02.07.2021r.
Rozpoczęcie demontażu istniejącego wyposażenia w przebudowywanym lokalu.
05.08.2021r.
Zakończono prace rozbiórkowe, skuto stare tynki, zdemontowano stary sufit podwieszony, zdemontowano skrzydła okien i przewieziono do je renowacji. Przygotowywane są ściany ułożenia instalacji elektrycznej, wykonywana jest wentylacja.
24.08.2021r.
Wykonano wentylację oraz sufit ogniochronny, ułożona została instalacja elektryczna i teleinformatyczna, rozpoczęto prace tynkarskie. Trwa przeróbka instalacji sanitarnych.

10.09.2021r.

Trwa tynkowanie i montaż docelowego sufitu podwieszonego

O kolejnych etapach prac będziemy Państwa informowali w aktualizacjach tego wpisu.

Zobacz galerie zdjęć z postępu robót.

 

Skip to content