Rozwijamy sieć Miejskich Punktów Elektroodpadów

Urząd Miasta Opola w 2015 roku zamontował na ul. Sienkiewicza pierwszą gablotę do zbierania drobnych elektroodpadów, którą nazwaliśmy Miejski Punkt Elektroodpadów.

Gablota od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, bo pojemniki zapełniały się błyskawicznie. Widząc duże zapotrzebowanie na tego typu obiekty na początku 2016 r. Miasto Opole przyjęło program rozbudowy sieci Miejskich Punktów Elektroodpadów, dla ułatwienia Opolanom prawidłowego pozbywania się zużytych baterii, żarówek, płyt CD czy telefonów komórkowych. Do końca 2017 roku w Opolu stanęło 11  Miejskich Punktów Elektroodpadów w różnych punktach Opola .

W 2018 roku Miasto  Opole przystąpiło do projektu pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”, współfinansowanego przez Unię Europejską W ramach tego Programu zaplanowaliśmy na lata 2018-2019 ustawienie kolejnych 8 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów.

Pod koniec 2018 roku pojawiły się 4 nowe Miejskie Punkty Elektroodpadów w następujących miejscach:
– ul. Szarych Szeregów skrzyżowanie z ul. Skautów Opolskich (mapa)
– ul. Szczęśliwa pętla autobusowa (mapa)
– ul. Nyska skrzyżowanie z ul. Dworcową (mapa)
– ul. Mechnicka skrzyżowanie z ul. Wrocławską (mapa)

GALERIA ZDJĘĆ

Kolejne 4 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów ustawimy dla Państwa także w 2019r. o czym na pewno napiszemy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.