Rozwijamy sieć Miejskich Punktów Elektroodpadów

Urząd Miasta Opola pod koniec 2015 roku postawił na ul. Sienkiewicza pierwszą gablotę do zbierania drobnych elektroodpadów, którą nazwaliśmy Miejskim Punktem Elektroodpadów.

Punkt ten od początku cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, bo zapełniał się bardzo szybko, dlatego na początku 2016r. Miasto Opole przyjęło program rozbudowy sieci Miejskich Punktów Elektroodpadów, żeby ułatwić Opolanom możliwość prawidłowego pozbywania się zużytych baterii, żarówek, płyt CD czy telefonów komórkowych.

Do końca 2017 roku ustawiliśmy 11  Miejskich Punktów Elektroodpadów w różnych punktach Opola .

W 2018 roku Miasto  Opole przystąpiło do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”, w ramach którego zaplanowaliśmy ustawienie w latach 2018-2019 kolejnych 8 szt. MPE.

I już w 2018 roku pojawiły się 4 nowe Miejskie Punkty Elektroodpadów w następujących miejscach:
– ul. Szarych Szeregów skrzyżowanie z ul. Skautów Opolskich (mapa)
– ul. Szczęśliwa pętla autobusowa (mapa)
– ul. Nyska skrzyżowanie z ul. Dworcową (mapa)
– ul. Mechnicka skrzyżowanie z ul. Wrocławską (mapa)

GALERIA ZDJĘĆ

Kolejne 4 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów ustawimy dla Państwa także w 2019r. o czym na pewno napiszemy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.