Ścieżka edukacyjna w PSZOK przy ul. Podmiejskiej

Na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów w ramach PSZOK-u przy ul. Podmiejskiej znajduje się specjalna i wyjątkowa ścieżka edukacyjna, a głównym założeniem jej powstania jest uświadamianie społeczeństwu konieczności dbania o środowisko z naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów i tym samym osiągnięcie większego udziału odpadów przeznaczonych do ponownego przetworzenia. W przystępny sposób „przewodnik” przy użyciu specjalnie opracowanych i zainstalowanych tablic i wiaty edukacyjnej, magnetycznych stołów oraz gier (Labirynt Wiedzy, Światowid, Ekologiczne Koło Wiedzy) przekazuje uczestnikom ekologicznej „wycieczki” między innymi:
• jak poprawnie segregować odpady i dlaczego jest to takie ważne,
• co dzieje się ze śmieciami po tym jak zabierze je śmieciarka,
• jak odpadom dać drugie życie,
• jak oszczędzać energię i ograniczać zanieczyszczenie powietrza,
• jak z odpadów powstaje prąd,
• jak efektywnie kupować i zmniejszać ilość śmieci.

Zapraszamy zorganizowane grupy do odwiedzenia naszej ścieżki edukacyjnej.
W celu ustalenia terminu i zasad organizacji zajęć prosimy o kontakt telefoniczny (77 456 25 69 wew. 22) lub mailowy (waga@zaklad-komunalny.pl).

* Ścieżka edukacyjna powstała w ramach projektu partnerskiego pn. Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.