Spotkanie w „Chaberku”


Miasto Opole przy współudziale firmy Remondis Opole Sp. z o.o. organizuje dla mieszkańców bezpłatne
spotkania edukacyjne poświęcone zagadnieniom zasad segregacji odpadów komunalnych. Akcja ta ma na celu przypomnienie i utrwalenie zasad segregacji odpadów komunalnych w celu maksymalnej mobilizacji wszystkich opolan do prawidłowego postępowania z odpadami, abyśmy wspólnymi siłami pomogli Miastu osiągnąć wymagany prawem poziom recyklingu odpadów.

Jeżeli Miasto Opole nie osiągnie wymaganego poziomu recyklingu odpadów grożą nam kary!!!
Dlatego ważna jest wspólna mobilizacja i prawidłowe segregowanie odpadów „u źródła”.

Najbliższe spotkanie edukacyjne odbędzie się w piątek 25 listopada w godzinach 16:00 – 18:00 na terenie Administracji Osiedla Chabry w Klubie Osiedlowym „Chaberek” przy ul. Chabrów 58 w Opolu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną następujące tematy:

  1. Dlaczego tak ważna jest segregacja odpadów „u źródła” a nie wystarczy wybudowanie wydajnej sortowni?

  2. Segregacja odpadów komunalnych opakowaniowych – dlaczego warto i co dalej dzieje się z oddzielnie zebranymi odpadami?

  3. Tajemnicze bioodpady – czy na pewno wiemy co i jak wrzucać do pojemników?

  4. Odpady gabarytowe i poremontowe – gdzie i kiedy się ich pozbywać; możliwości korzystania z PSZOK-ów.

  5. Gospodarka cyrkularna – a może już w naszych gospodarstwach domowych? Jak zapobiegać powstawaniu odpadów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, na uczestników czekać będą atrakcje.

Skip to content