Znaki i symbole ekologiczne umieszczane na opakowaniach :

Opakowanie nadaje się do recyclingu.
Znak umieszcza się na opakowaniach z tworzyw sztucznych i aluminiowych nadających się do przetworzenia.

Opakowanie biodegradowalne.
Znak umieszcza się na opakowaniach, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. Może być kompostowane razem z odpadami organicznymi.

Opakowanie do ponownego wykorzystania.
Znak umieszcza się na opakowaniach przydatnych do wielokrotnego użytku. Takie opakowania po wykorzystaniu nie stają się odpadem. Znak ten można Symbol ekologiczny można znaleźć na beczkach, pudełkach, puszkach, butelkach, szklanych, pojemnikach etc.


Dbaj o czystość.
Symbol przypomina aby opakowanie po zużytym produkcie wyrzucić do kosza tak by nie zaśmiecać otoczenia.

 

Selektywna zbiórka urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol informuje o zakazie wyrzucania elektro-odpadów do zwykłego pojemnika. Symbol ten umieszcza się m.in. na pralkach, odkurzaczach, żelazkach, bateriach telefonów,  zmywarkach, chłodziarko-zamrażarkach, itp.


Aluminium.
Symbol ten oznacza, że produkt lub jego opakowanie wykonane jest z aluminium i nadaje się do recyklingu. Umieszcza się go na puszkach po napojach, konserwach i na folii spożywczej.


Zielony punkt.
Symbol ten Informuje, że producent wsparł finansowo system odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Widnieje na kartonach, puszkach, butelkach i innych produktach.