Konkurs na wykonanie plakatu związanego z niebieskim pojemnikiem

Zostały ostatnie dni, w których można zgłaszać swoje prace w konkursie na wykonanie plakatu związanego z niebieskim pojemnikiem.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Opola w zakresie wprowadzenia niebieskiego pojemnika przeznaczonego na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z klas I – VIII z terenu Miasta Opola.

Co zrobić żeby wziąć udział w konkursie?

  • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania plakatu o tematyce nawiązującej do wprowadzenia niebieskiego pojemnika.
  • Praca konkursowa powinna być wykonana na papierze w formacie A3 (29,7cm x 42,0cm).
  • Praca powinna być wykonana z wykorzystaniem odpadów – w 90% z papieru, kartonu,
  • Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice, może posiadać również formę. przestrzenną, z zastrzeżeniem, że przestrzenna część nie może wystawać poza kartkę więcej niż 5 cm.

Prace należy składać od 15.10.2018r. do 06.11.2018r. do Urzędu Miasta Opola, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pok. 229 w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji znajduję się regulaminie konkursu.