12 listopada 2018r. Odbiór odpadów

Urząd Miasta Opola informuje, że pomimo ustanowienia dnia 12 listopada 2018r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy, odbiory odpadów komunalnych zaplanowane na dzień 12 listopada 2018r. będą realizowane zgodnie z harmonogramem.
Firmy Remondis Opole sp. z o.o. oraz Elkom sp. z o.o. będą odbierały odpady komunalne w pełnym zakresie wyszczególnionym w harmonogramie.
W związku z tym w dniu 12.11.2018r. należy udostępnić właściwe pojemniki do odbioru odpadów.