Akcja pn. Zamień książki na maskotki, pacynki lub breloki”

Urząd Miasta Opola zaprasza do udziału w akcji pn. „Zamień książki na maskotki, pacynki lub breloki”

Celem akacji jest promowanie gospodarki w obiegu zamkniętym, idei drugiego życia odpadów oraz pozyskanie wyposażenia i  promocja powstających na terenie Miasta Opola czterech Punktów Wymiany Książek.
Akcja skierowana jest do mieszkańców Miasta Opola.
Każdy kto odda 10 sztuk książek otrzyma jeden gadżet z puli gadżetów związanych
z postaciami promującymi opolską akcję edukacyjną poświęconą gospodarce odpadami komunalnymi w mieście Opolu :

  • breloczek z Muchą Odpaduchą ,
  • breloczek z Wróżką Odpadusią ,
  • pacynkę z Muchą Odpaduchą
  • pacynkę z Wróżką Odpadusią
  • maskotkę z Muchą Odpaduchą
  • maskotkę z Wróżką Odpadusią

W ramach akcji zbierane będą wyłącznie książki ( z wyłączeniem podręczników , słowników oraz literatury naukowej).

Książki powinny być kompletne, niezniszczone w stanie umożliwiającym ich dalsze wykorzystanie.

Książki dla dzieci będą dodatkowo premiowane !

Akcja trwa od 28.10.2019r. do 31.12.2019r.

Przystąpienie do akcji  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych.

Zbiórka książek prowadzona będzie w budynku Urzędu Miasta Opola, na Pl. Wolności 7-8 w pok. 229 (II piętro), codziennie w godzinach 9:00-14:00 od 28.10.2019r. do 31.12.2019r. lub do całkowitego wykorzystania puli maskotek i breloków.

Ilość gadżetów jest ograniczona i wynosi łącznie  450 szt.

Szczegóły akcji znajdują się w regulaminie akcji

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Elżbiety Gabor tel. 77-45-11-890 (Urząd Miasta Opola– Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi) w godzinach pracy urzędu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Skip to content